;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; Language file ; ; ';' for comment ; ; '|' for line change ; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; [language] title=Galician author= version=1.001 ;main window [1000] 1001=Engadir Imaxe(s)... 1002=Engadir Cartafol... 1003=Borrar 1004=Limpar 1005=Procesando... 1006=Redimensionando... 1007=Cambiar Formato... 1008=Crear Marca de Auga... 1009=Axusta-la Rotación... 1010=Axuda 1011=Instalar/Desinsta-lo atallo... 1012=Axuda en liña 1013=Acerca de... ;file list 1014=Nome de Arquivo 1015=Resolución 1016=Tamaño de Arquivo 1017=Data 1018=Ruta Completa 1019=Tipo de Imaxe 1020=Idioma ;batch rotate dialog [2000] 2001=Rotación por lotes 2002=Aplicar estas propiedades a tódolas imaxes 2003=Posición Correxida 2004=Posición Actual 2005=90 CW 2006=180 CW 2007=90 CCW 2008=180 CCW 2009=Ángulo Arbitrario 2010=Mante-lo tamaño orixinal 2011=Cor de Fondo ;files [3000] 3001=Arquivos para seren procesados ;output size dialog [4000] 4001=Opcións de Formato de Saída 4002=Formato do Arquivo de Saída 4003=Formato de Saída 4004=Configurar... 4005=Método de Interpolación 4006=Tamaño de Imaxe de Saída 4007=Redimensiona-las Imaxes? 4008=Usar cor para a area en branco 4009=Ancho 4010=Alto 4011=Por Altura 4012=Por Anchura 4013=Mante-lo Ratio do Aspecto ;gif,jpeg,png,tiff.. option dialog [5000] 5001=Opcións Jpeg 5002=Opcións GIF 5003=Opcións Png 5004=Opcións Option 5005=OK 5006=Cancelar 5007=Opcións de Códec ; jpeg 5011=Liña de Base (Por Defecto) 5012=Progresivo 5013=Optimizado 5014=Calidade de Imaxe ;gif 5021=LZW(Por Defecto) 5022=Níngun 5023=RLE ;png 5031=Sen Entrelazar 5032=Entrelazar ;tiff 5041=Auto(Por Defecto) 5042=Níngun 5043=RLE 5044=Fax 5045=Paquetes de Bits 5046=JPEG 5047=LZW ;watermark dialog [6000] 6001=Marca de Auga 6002=Opción de Texto 6003=Usar cor de fondo 6004=Opacidade 6005=Sombra 6006=Cor 6007=X Despraz. 6008=Y Despraz. 6009=Usar imaxe(máis pequena que 200 x 200) 6010=Arquivo de imaxe da Marca de Auga 6011=Mostrar imaxe de proba? ;new features 6012=Ancho de Imaxe 6013=Alto de Imaxe 6014=Data 6015=Cámara 6016=Modelo 6017=Apertura 6018=ISO 6019=Tempo de Exposición 6020=Lonxitude Focal ;output dialog [7000] 7001=Opción de Saída 7002=Sobreescribi-lo arquivo orixinal 7003=Ruta de Saída: 7004=Buscar... 7005=Nome do arquivo de Saída 7006=Usa-lo título orixinal do arquivo coma novo título do arquivo, Exemplo:example.jpg 7007=Usa-lo nome orixinal do arquivo coma novo título do arquivo, Exemplo:example.bmp.jpg 7008=Xerar unha secuencia de nome(s) de arquivo(s) 7009=Prefixo 7010=dixitos 7011=Proba 7012=Aviso: esta opción sobreescribirá os arquivos orixinais, e non é posible a restauración!!! 7013=O cartafol [ %s ] non existe!||Quere-lo crear? ;overwrite prompt dialog [8000] 8001=Opcións de sobreescritura... 8002=O arquivo [ %s ] xa existe!||Quere-lo sobreescribir? 8003=Si 8004=Si a Todo 8005=Saltar 8006=Saltar Todo ;misc strings [9000] 9001=Instalación satisfactoria! 9002=Desinstalación satisfactoria! 9003=Redimensiona-la Imaxe(&Z)... 9004=Realmente queres borrar tódalas imaxes? 9005=Realmente queres borra-la(s) imaxe(s) seleccionada(s)?